OTTO Hotel & Sun in Pavilosta

Noteikumi un nosacījumi

1. Noteikumu un nosacījumu darbības joma un derīgums

1.1. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas uz tiesiskajām attiecībām, kas izveidojušās starp personu (turpmāk – Klients) un īpašnieku OTTO Hotel & Sun (turpmāk OTTO Hotel & Sun) pirkšanas vidē ottohotel.lv (OTTO Hotel & Sun e-veikals), pērkot produktus un pakalpojumus, izmantojot OTTO Hotel & Sun e-veikalu.

1.2. Papildus šiem noteikumiem un nosacījumiem, tiesiskās attiecības, kas izveidojušās pērkot produktus caur OTTO Hotel & Sun e-veikalu, regulē Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.

1.3 Darījumus e-veikalā var veikt rīcībspējīga persona, kura ir vismaz 18 gadus veca. Neatbilstošas ​​personas veikto pirkumu sekas sedz persona, kuras bankas konts vai kredītkarte tiek izmantota maksājuma veikšanai.

1.4 Nepilngadīgām personām alkohols netiek izsniegts. OTTO darbiniekiem ir tiesības jautāt pēc personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas. Gadījumā, ja dokumentu nebūs iespējams uzrādīt, priekšapmaksas maksājums netiks atgriezts.

2. Cena

2.1 Visas cenas ir norādītas Eiro un ietver Latvijas Republikā noteikto pievienotās vērtības nodokli.

3. Pasūtījuma veikšana

3.1 Pasūtījumus var veikt OTTO Hotel & Sun e-veikalā kā viesis.

3.2 Klients izvēlas vēlamās Dāvanu Kartes no e-veikala un pievieno tās iepirkumu grozam.

3.3 Klients aizpilda datus kases skatā un ievada e-pasta adresi, uz kuru tiek nosūtīta Dāvanu Karte ar unikālu numuru.

3.4 Klients apstiprina iepirkumu grozu un maksā par precēm tirgotāja paredzētajās norēķinu vidēs. Pirms rēķina apmaksas klients pārliecinās, ka rēķinā norādītā informācija atbilst faktiskajam Klienta pieprasījumam.

3.5 Pēc samaksas par precēm, Klients noklikšķina uz “Atpakaļ pie tirgotāja”.

3.6 Tirgotājs nosūta Klientam uz e-pastu apstiprinājumu un maksājuma saņemšanu.

4. Norēķināšanās par produktiem

4.1 Klients maksā visas izvēlētā pakalpojuma izmaksas par e-veikalā iegādāto produktu. Veicot maksājumu, Klients apstiprina, ka ir izlasījis visus noteikumus un nosacījumus, kurus pakalpojuma sniedzējs ir darījis pieejamus e-veikalā, un tos akceptē.

4.2. E-veikalā noteiktās summas samaksa tiek veikta caur internetbanku sekojošās bankās:

Igaunija:Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop pank, Pocopay
Latvija: Swedbank, SEB, Citadele, Luminor
Lietuva: SEB, Nordea, Swedbank
Pēc maksājuma Klients noklikšķina uz “Banka tirgotājam”, lai maksājumu nekavējoties reģistrētu.

5. Piegādes nosacījumi

5.1 Pēc maksājuma veikšanas iegādātā dāvanu karte tiks nosūtīta uz Klienta e-pastu kā kupons, kuru var lejupielādēt.

6. Pasūtījuma atcelšana un naudas atmaksa

6.1. Pērkot dāvanu karti e-veikalā, patērētājam ir tiesības atteikties no pārdošanas līguma 14 dienu laikā no dāvanu kartes saņemšanas dienas (iegādājoties dāvanu karti no e-veikala, sākot no dienas, kad  OTTO Hotel & Sun ir nosūtījis dāvanu karti uz norādīto e-pasta adresi). No darījuma atteikties nav iespējams, ja dāvanu kartē jau ir izmantots unikālais kods.

6.2 Elektroniskās dāvanu kartes, kas iegādātas e-veikalā, nevar apmainīt pret naudu vai pret cita pakalpojuma dāvanu karti.

6.3 Dāvanu kartes ir derīgas 6 mēnešus (pakalpojuma kartes) un 12 mēnešus (naudas kartes) no pirkuma datuma. Pēc termiņa beigām dāvanu karte kļūst nederīga un nav atmaksājama vai nomaināma.

7. Konfidencialitāte un personas datu apstrāde

7.1. Personas dati, kas uzrādīti, veicot pirkumu e-veikalā (vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese), ir konfidenciāli un tiek apstrādāti saskaņā ar Personas datu Aizsardzības likumu. OTTO Hotel & Sun neizpauž Klienta personas datus trešajām personām bez Klienta piekrišanas.

7.2 OTTO Hotel & Sun ir galvenais personas datu apstrādātājs, OTTO Hotel & Sun pārsūta maksājumu veikšanai nepieciešamos personas datus maksājumu apstrādātājam Maksekeskus AS.

Dažādi

8. Visi strīdi starp Klientu un OTTO Hotel & Sun, kas rodas, pasūtot un iegādājoties produktus, izmantojot e-veikalu, tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, klientam ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības biedrībā. Risinot strīdus un jautājumus, kurus neregulē šie noteikumi un nosacījumi, par pamatu ņem Latvijas Republikas likumdošanu.

Juridiskais nosaukums: OTTO Hotel Pavilosta SIA
Reģ. nr.: 42103091928
VAT nr.: LV42103091928
Adrese: Dzintaru iela 7, Pavilosta, LV-3466
Bankas konts: LV20HABA0551045872218
SWIFT: HABALV22
Banka: Swedbank
Tālrunis: +371 29111606
E-pasts: info@ottohotel.lv
Mājaslapa: https://ottohotel.lv