OTTO Hotel & Sun in Pavilosta

OTTO distancējas

OTTO Hotel & Sun darbinieku un viesu veselība un drošība ir mūsu prioritāte.

Ievērojam un atbalstām visus valdības noteiktos ierobežojumus, lai kopīgiem spēkiem ātrāk atgrieztos pie dzīves, kādu kādreiz pazinām.

Dažas dienas pirms Jūsu ierašanās OTTO Hotel & Sun izsūtīsim Jums pirmsierašanās vēstuli. Lai samazinātu kontakta laiku, ierodoties viesnīcā, lūdzam laikus aizpildīt šajā vēstulē lūgto informāciju. Tādējādi automātiski būsiet aizpildījuši reģistrācijas karti, kas mums ļaus Jums nosūtīt mobilo atslēgu.

Droša ciemošanās sākas ar mobilās bezkontakta durvju atslēgas ielādi mobilajā telefonā pirms ierašanās Pāvilostā.
FlexiPass lietotnē saglabātā atslēga ļaus bezkontakta ieeju viesnīcā un numurā.
Ierodoties viesnīcā, Jums tikai jāparaksta iepriekš sagatavota reģistrācijas karte un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Lai ciemošanās OTTO Hotel & Sun būtu droša pārējiem viesiem un viesnīcas personālam, lūgums neapmeklēt viesnīcu, ja ir parādījušies kādi no  Covid-19 simptomiem vai ir pozītīvs Covid-19 testa reazultāts.

OTTO SPA procedūras tiek veiktas epidemioloģiski droši – telpa tiek regulāri vēdināta un dezinficēta. Procedūras iepriekš jāpiesaka, rakstot e-pastu uz info@ottohotel.lv. Ar procedūru piedāvājumu varat iepazīties šeit.

Vēlam Jums un mums drošu uzturēšanos OTTO Hotel & Sun!

* Lai nodrošinātu ar Covid-19 saistītiem normatīviem aktiem atbilstošu viesu apkalpošanu SIA OTTO Hotel Pāvilosta apkopo, uzglabā viesu personas datus saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Eiropas Savienības tiesību aktiem. Visa personīgā informācija, kas tiek sniegta, ir konfidenciāla un netiek nodota trešām personām un viesim jebkurā laikā ir tiesības saņemt ziņas par viņa personas datiem un izmantot tiesības tos dzēst.

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Lasīt vairāk Piekrītu